Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

VU LAN

Nam Mô Vu Lan Hội Thượng Phật Bồ Tát


Vu Lan - Phả độ Gia tiên
Âm siêu, Dương thái, bình yên tháng ngày


Con vui có Mẹ sum vầy
Hoa cài vẫn thắm trong ngày Vu Lan!
Thương Cha ở dưới suối vàng
Mong Cha thanh thản, bình an, ngậm cười...

Tạ ơn Tiên tổ bao đời
Độ cho con cháu vui tươi chốn này!


Công ơn, kể hết sao đây?
Đáp đền, đâu chỉ một ngày Vu Lan!

                                      Mùa Vu Lan 2014