Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

Gửi "Ông hàng xóm"

Hỡi Ông hàng xóm kia ơi
Cớ sao ông cứ nhà tôi ông nhòm?
Đất đai ông rộng lớn hơn
Lắm người nhiều của, ông còn muốn chi?
Đừng nhìn tôi bé tí ti
Mà ông tưởng bở muốn gì được ngay.
Bao đời truyền thống dựng xây,
Quyết tâm gìn giữ đất này linh thiêng
Cùng nhau tôn trọng chủ quyền
Xin ông đừng có ngó nghiêng xen vào
Biển Đông sóng dữ gầm gào
Sẵn sàng dìm chết kẻ nào xâm lăng!
Nếu ông còn tính hung hăng
Rồi ông sẽ thấy TINH THẦN VIỆT NAM!


Bài thơ này CN viết đã khá lâu, nay thấy phù hợp với tính thời sự của đất nước nên xin đăng lại lên đây, mong mọi người thông cảm cho tính Lười của CN. Xin trân trọng cảm ơn!Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

TÌM VỀ CHỐN XƯA

Em về tìm lại chốn xưa
Ngỡ như vừa tạnh cơn mưa ban chiều
Lòng nghe hoang hoải, cô liêu
Còn không hỡi những thương yêu thưở nào..?


Phải chăng đã nhạt mà đào

Và duyên như cũng hư hao tháng ngày
Đã qua mấy độ heo may
Mấy mùa lá rụng vơi đầy tháng năm
Con đường vẫn nhớ bước chân
Bàn tay vẫn nhớ ai cầm bàn tay...

Em về thăm lại chốn đây
Mà nghe lá rụng nhữ
ng ngày hạ sang?!


                                       tháng 5/2014