Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

ĐỢI MÙA NGÂU SANG

Bên kia một kẻ đang trông
Bên này một kẻ âm thầm ngóng sang
Ngoài sân nắng đổ chang chang
Mà sao đôi mắt mơ màng chợt... mưa
Khuya rồi, bên ấy ngủ chưa?
Bên kia thấp thỏm đang chờ trăng lên
Vần thơ viết lúc nửa đêm
Lẫn trong hương cỏ dịu êm bốn mùa...
Chẳng hay bên ấy đọc chưa
Hay là vẫn để đợi mùa Ngâu sang?


                                              Cơm nguội, tháng 7/2014