Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

SINH NHẬT CON TRAI

Ngày 14/1/2014, con trai Đức Anh tròn 20 tuổi!


Đức Anh

Bố tặng hoa
Hai em chọn bánh

Mẹ tặng... cỗ

Chúc mừng!